Dostępne w wersji podstawowej
CTRL1-CTRL-9 Przydziela aktualnie wybrane jednostki do drużyny
ESC Anuluje aktualny rozkaz zanim zostanie on wykonany
ALT1-ALT9 Uaktywnia wcześniej stworzoną drużynę
B Wybór menu budowania dla danej jednostki
O Wybór menu dla aktualnej jednostki
1-9 Wybór menu dla aktualnej jednostki
, (przecinek) Wybór wcześniejszego menu dla danej jednostki
. (kropka) Wybór następnego menu dla danej jednostki
~ (tylda) Włączenie wskaźników uszkodzeń jednostek
F1 Pokazuje informacje dotyczące wybranej jednostki
F2 Uruchamia menu opcji
F3 Przejście do jednostki która ostatnio przesłała jakieś informacje
CTRL+F9 Zdjęcie ekranu do pliku SHOT####.pcx
CTRL+A Wybranie wszystkich jednostek
CTRL+C Wycentrowanie ekranu i wybranie dowódcy
CTRL+D Włączenie i wyłączenie opcji samozniszczenia jednostki
CTRL+S Wybranie wszystkich jednostek znajdujących się na ekranie
CTRL+Z Wybranie wszystkich jednostek tego samego typu
A Wybranie rozkazu ataku
G Wybranie rozkazu ruchu
M Wybranie rozkazu przejścia
P Wybranie rozkazu patrolowania
S Wybranie rozkazu zatrzymania się
D Użycie dezintegratora
C Wybranie rozkazu chwytania jeńców
R Wybranie rozkazu naprawiania
E Wybranie rozkazu pozyskiwania
H Dzielenie zasobów z innym graczem
N Przejście do następnej jednostki znajdującej się poza ekranem
T Śledzenie wybranej jednostki
- (minus) Obniżanie prędkości gry
+ (plus) Zwiększenie prędkości gry
SHIFT Przytrzymaj, aby wydać wiele rozkazów jednocześnie
ENTER Uruchamia mini chata do komunikacji między graczami.

Dostępne w wersji 3.1
CTRL+P Wybór wszystkich uzbrojonych samolotów
CTRL+R Wybór wszystkich radarów, antyradarów i sonarów
CTRL+W Wybór wszystkich uzbrojonych jednostek bez Dowódcy